Välkommen till Bjärnumsgruppen!

Vi är en grupp konstnärer från Bjärnum.

Ingmar Rimheden, Solveig Svensson, Lars Lindberg, Gunnel Götesdotter

Med ett lån utan säkerhet kan köp av vår konst finansieras, oavsett om du är norsk eller svensk.